Home ข้อคิด ลูกที่รักพ่อแม่เขาจะไม่พูด 5 คำนี้กับพ่อแม่ เพราะอาจจะทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้า

ลูกที่รักพ่อแม่เขาจะไม่พูด 5 คำนี้กับพ่อแม่ เพราะอาจจะทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้า

7 second read
ปิดความเห็น บน ลูกที่รักพ่อแม่เขาจะไม่พูด 5 คำนี้กับพ่อแม่ เพราะอาจจะทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้า

1. ไม่โท ษพ่อแม่ว่าช้า จะทำอะไรก็ช้าไปหมด

พอท่านแก่เฒ่า อย่าว่าท่านทำอะไรช้าหากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่

เพราะเราจะไม่รู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรัก ความอดทนในการสอนให้เราเดิน สอนให้เรากิน

มากแค่ไหน ตอนที่ท่านหนุ่มสาวท่านทุ่มกำลังกายเพื่อพวกเรา แล้ววันนี้ร่างกายจึงโท ร มไป

เมื่อวันหนึ่งท่านแก่ กำลังวังชาเริ่มลดลง มันก็เหมือน เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ดุจเห็นตนเองในวันข้างหน้า

2. ไม่โท ษ ว่าบ่นเกินไป

บ่นก็เพราะว่า เราทำไม่ดี ก็เพื่อเราทั้งนั้นต้องการให้เราได้ดี ไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูก

ไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่อย ากให้สิ่งที่ดีกับลูก ไม่มีพ่อแม่คนใด ที่ไม่อย ากให้ลูกของตนเป็นผู้ที่เก่งกล้า

มีความสามารถมากกว่าตัวเองหรอกนะ จำไว้เลยว่า ท่านรักเราที่สุดแล้ว

3. ไม่โทษว่าท่าน ย ามป่ วยไ ข้

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่ง ทำงานหนักจะดึกแค่ไหน หากเราเจ็ บไ ข้ท่านจะละทิ้งการงานในทันที

จะหาวิธีเยียวย ารักษาเราในทันที ย ามที่ท่านป่ ว ยไ ข้ เราจะทำเหมือนที่ท่านทำให้เรา

ได้แค่ไหนกัน หรือหากพ่อแม่เจ็ บป่ วยนานวัน จึงทำให้ลูกไม่สนใจที่จะกตัญญูต่อท่าน

หรือเราจะเป็นคนที่สังคมตร าหน้าว่า เป็นลูกอกตัญญู เพิ่มขึ้นอีกคน เราเลือกเอาเอง

พ่อแม่ให้กายเรามา ไม่ใช่ให้เรามาคอยกล่าวโท ษท่าน หากแม้แต่พ่อแม่คุณยังให้อภั ยท่านไม่ได้

ต่อจากนี้ จะไปให้อภั ยใครได้เล่า ความดีงามมากมายบนโลก ความกตัญญูมาคือ ที่หนึ่ง

ดูแลท่านให้มาก ใส่ใจกันและกัน ก่อนที่จะสายไป แล้วทำอะไรไม่ได้เลย

4. ไม่โท ษว่าท่านจู้จี้เกินไป

เพราะท่านเกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มามากว่า ฟังท่านบ้าง

ถ้าท่านจ้ำจี้จ้ำไช ให้กลับบ้านเร็ว ๆ ให้ใส่เสื้อผ้าหนา ๆ ฯลฯ

ที่ทำไปก็เพราะรัก เพราะคนที่รักเราจริงจึงจะจู้จี้ในเรื่องแบบนี้กับเรา

5. ไม่โท ษ ว่าท่านไม่มี ความสามารถ

ใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์แบบ ไม่มีหรอก ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง

แต่พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต เลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ มันไม่ง่ายเลย อย่าต่อว่าท่านว่า

สู้พ่อแม่ของคนอื่นไม่ได้ เพราะคำพูดเหล่านี้ พูดออกไป มันจะกลายเป็นตราบ า ปไปตลอดเลยนะ

ขอบคุณ : k h a o n a r o o

Load More Related Articles
Load More By J_Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

เตือนใจมนุษย์เงินเดือน จะได้ไม่เสียใจตอนแก่..

ความจริงเป็นสิ่งไม่ ต า ย แต่ความจริงหลายๆ อย่างก็ย ากท … …