Home ข้อคิด ทุกวันนี้คนตรงๆอยู่ยากคนสร้างภาพมักได้ดี

ทุกวันนี้คนตรงๆอยู่ยากคนสร้างภาพมักได้ดี

14 second read
ปิดความเห็น บน ทุกวันนี้คนตรงๆอยู่ยากคนสร้างภาพมักได้ดี

 

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูบทความในเรื่องของคนในสมัยนี้กัน ที่เขาบอ กว่าคนตรงนั้น มักจะอยู่ย าก ส่วนคนสร้างภาพนั้น มักอยู่สบาย

ซึ่งหล า ยคนเป็นอ ย่ างนั้นจริงๆ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

เคยเห็นกับต าเพื่อนคนนึง ทำง านโรงงาน เงินเดือน 11,00 0 ยอมกู้เงิ น 25,000 มาซื้ อ ล้อแม็กใหม่ เพียงเพราะอ ย ากได้เพื่อนคนนึง

เป็น พนักงานห้างสรรพสินค้า เงิ น เดือน 13,000 ยอมกู้เงิ น ย อมรูดบัตรซื้ อไอโฟนเพียงเพร าะไอ้คนที่เขาไม่ชอบมี แต่ เขาไม่มีไซด์ไลน์คนนึง ที่ ผมรู้จัก

นอนกับแขก นอนกับลูก ค้า ได้เงิ น มาซื้ อ กระเป๋าใบล ะ4-5พัน ซื้ อรองเท้า 9 พัน ซื้ อ กางเกงในตัวละพัน ทั้งสามค น ผมรู้จักในชีวิตจริง

ปัจจุบันทุ กคนลำบากย ากจนหนีสินรุงรัง เ ก ลี ย ดเพื่อนร่วมงานไม่ชอบเ จ้านายเบื่องาน เบื่อชีวิตอย า กลาออ ก แต่ก็ทำไม่ได้เพราะเ ป็นห นี้ห นี้บัตร

ผ่อนรถค่าเช่า ห้ องสารพัดค่าใช้จ่าย หาได้เดือ นชนเดือน บางเดือนโทรไปยืม เงิ นพ่อแม่ที่บ้านนอ กผม บอ กกั บทั้งสามคนว่าถ้าไม่อย ากมีชี วิตแบบนี้

1.เลิกใช้ชีวิตแบบ(ร สนิยมสูงรายได้ต่ำเ สี ยที)

อ ย่ าทำ อะไรเกินตัว อ ย่ าให้ความสำคัญ กับวัตถุมากกว่าคุณค่าของตัวเ อง

2.พัฒนาตัวเอง(เลิกเ สือ กเรื่องชาวบ้าน)

ไม่ต้องไป ต าม ไม่ต้องไปคอมเมนท์ วิพา กษ์วิจารณ์ต ามประเด็น ดราม่า เอาเวลาไปหาข้ อมูล เรื่อง ทำมาหากินอาชีพที่ตัวเองสนใจ

3.ผมสอนให้มองเรื่องทำมาหากิ น

ตั้งใจทำมาหากิน ฝึกฝนทักษะ ในเรื่องทำมาหากิน เมื่อชำนาญ แล้ว รู้จริงแล้วถนัดแล้ว ก็เหมื อนว่ายน้ำเป็นแล้ว คำว่าเ สี่ ย ง ก็น้อยลง

เพราะการทำอะไรที่ เราถนัด เท่ากับเราได้เปรียบ พูดง่ายๆผมบอ กให้เขาตั้งใจ ทำมาหากิน ศึกษาเรื่องทำมาหากิ นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีชีวิตเดือน ชนเดือน

ไม่ต้องแต่งตัว ออ กไ ปทำต ามคำสั่งใคร ไม่มีใครส นใจสักคน ไม่มีใครทำต ามสักคน ทุกคนก็เลยวนอยู่ที่เดิม ไปทำง าน สิ้นเดือนรับเงิ นจ่ายห นี้

ฉ ลองกินชาบูต้นเดือน กลางเดือ นหมูกะทะปล า ยเดือนต้มมาม่า ยอมแดกมาม่า เพื่อให้รถส วยเพื่อให้คนชมว่ารถตัวเองสว ย

ยอมเป็นห นี้ เพื่อให้คน มอ งว่าตัวเองมีทัดเทียมคนอื่น ไม่เหนื่อยกันบ้างหรือไง กับ สังคมหน้ากาก(สังคมจอมปลอม ) ผมเหนื่อยแทนนี่แหละสาเห ตุ

ที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อย ลำบาก ย ากจน และมีชีวิตที่ไม่มีความ สุขเลย และต้องเป็นแบบนี้ ไป นานเท่านานจนแก่ถ้าไม่อย ากเป็นแบบนี้

ก็พัฒนาตัวเองซะ ตั้งใจทำมาหากินซะความสำเร็จ มันก็ง่ายๆแค่นี้เอง

 

ขอบคุณ : m e o k a y n a s a b a i d m a i

Load More Related Articles
Load More By J_Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

เตือนใจมนุษย์เงินเดือน จะได้ไม่เสียใจตอนแก่..

ความจริงเป็นสิ่งไม่ ต า ย แต่ความจริงหลายๆ อย่างก็ย ากท … …