Home ข้อคิด คนที่ทำงานเก่งและรักการทำงาน ต้องลาออกเพราะเพื่อนๆร่วมงานแย่ๆมันมีจริงๆนะ

คนที่ทำงานเก่งและรักการทำงาน ต้องลาออกเพราะเพื่อนๆร่วมงานแย่ๆมันมีจริงๆนะ

10 second read
ปิดความเห็น บน คนที่ทำงานเก่งและรักการทำงาน ต้องลาออกเพราะเพื่อนๆร่วมงานแย่ๆมันมีจริงๆนะ

หลายๆ คนเลยล่ะที่ตัดสินใจออกจากงานที่รัก เพื่อสังเวยให้กับสังคมทำงานแย่ๆที่มีแต่คนร้ าย ๆในองค์กร

โดยที่เจ้านาย ไม่ได้ปกป้องลูกน้องเลย กลับกันเขานิ่งเฉยปล่อยเนื้อร้ ายไว้ในองค์กร ไม่แก้ไข และมีหลายบริษัท

ที่ต้องเสี ยพนักงานดี ๆไปเพียงเพราะมีตัวร้ ายเหล่านั้น แต่ก็ไม่สามารถจัดการอะไรได้คนดีๆ คนเก่งๆก็ลาออกไปกันหมด

หลายคนอาจตอบได้เต็มปากเต็มคำว่า ใช่ เพราะฉันรักงานของฉันมากพวกเค้าไม่ได้มีปัญหา กับงานที่หนักเลยแม้ว่างานนั้น

จะหนักแค่ไหนก็ลุยได้ ทำได้เสมอแต่บางครั้ง การทำงานกับคนแย่ ๆ ก็อาจทำให้เค้าหมดไฟที่จะไปต่อกับองค์กร

และจนในที่สุด เค้าก็ยอมละทิ้งงานที่เขารักเพื่อสังเวยให้กับคนพวกนี้ได้เสมอพอเจ้านายไม่จัดการอะไรสักอย่ างบอกอะไร

ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ตักเตือนไร้ซึ่งการพัฒนาตัวเองของคนร้ า ย ๆคนนั้น แล้วที่มันดูเล วร้ า ยกว่านั้นก็คือคนร้ า ย ๆ พวกนั้น

ก็เป็นเจ้านายของเขาซะเอง และยังเป็นคน ที่ทำให้บรรย ากาศในการทำงานมันแย่ยิ่งกว่าเดิมอีกด้วย “คนในองค์กร ระดับสูง”

คือ ชนชั้นเจ้านายและมีผลมาก ต่อการที่วัฒนธรรมองค์กร จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน หากคุณเห็นบุคคลหรือกลุ่มคน

ที่เป็นเนื้อร้ า ยขององค์กรจากพฤติกร รมที่ไม่เหมาะสมของเขาแต่คุณกลับนิ่งเฉย ไม่ทำอะไรเลย สุดท้าย…คนดี ๆ เจ๋ง ๆ

ที่ทำงานเก่ง ๆก็จะลาออกไปกันหมดเพราะพวกเขา ทนสภาวะแวดล้อมในการทำงานแย่ ๆ ไม่ได้แต่ที่เจ้านายนิ่งเฉย

บางทีเขาอาจมองเห็นปัญหาแต่ทำเป็นไม่เห็น ไม่สนใจเพื่อไม่ให้ตัวเอง ต้องเดือดร้อนตามไปด้วยหรือไม่ยอมลงไปเล่นใน

ส งค ร า มก า รเ มืองของลูกน้อง เพื่อเอาตัวรอดให้ตัวเองนั้นปล อ ด ภั ยไม่แตะ“ ปัญหาคน ”ทั้งๆ ที่มันกำลังจะเป็นปัญหา

กระทบไปถึงงานด้วยซ้ำความพย า ย า มของเจ้านาย ในการแก้ปัญหาคน มันสะท้อนถึงความตั้งใจที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

และสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ขึ้น ซึ่งจะช่วย HR ขับเคลื่อนได้ดีมากด้วยความร่วมมือกัน การ report และ feedback

จากกลุ่มคน ที่สร้างปัญหาให้เพื่อนๆร่วมงานและพฤติก ร รมที่ไม่พึงประสงค์ ในคำพูดและการกระทำ มันจะทำให้การทำงาน

ไร้ความเป็นทีม หาความเป็นทีมได้จากคนทำงานก ร่าง ๆ ในที่ทำงาน ที่ไม่สนใจการอยู่ร่วมกับผู้อื่น หรือการสร้างวัฒนธรรมที่ดี

ในองค์กรคงหาไม่ได้แล้วและหากเราพ ย า ย า มแล้ว ที่จะแก้ไขแต่คนพวกนั้นไม่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเลยผู้บริหารและ HR

ก็ต้องควรตัดสินใจอย่ างใดอย่ างหนึ่งแล้ว ให้มันเด็ ด ข าดไม่อย่ างนั้น เขาจะเสียคนฝีมือดี ที่เก่งๆ เจ๋ง เป็นตัวหลักจองบริษัทไป

ไปเรื่อยๆจนเหลือไว้แค่ “เจ้าที่ข า โ จ๋ ”ที่ทำตัวยิ่งใหญ่ แต่ไม่ทำงาน ทำอะไรไม่เป็นไม่ใช่เพื่อนร่วมงานที่ดี ก็ยังคงเก็บเอาไว้ในองค์กร

ยอมจากไปเพื่อแลกกับสุ ข ภาพจิตของตัวเอง คนเราใช้เวลาในที่ทำงาน ปีหนึ่งๆมากกว่าได้หยุดอยู่บ้านคิดดูสิ…

บางคนอยู่ออฟฟิศ มากว่าอยู่บ้านซะอีกหลายคนรักงานยอมทำงานโดยไม่รับโอทียอมสละเวลาทุกอย่ างแต่กลับได้เพื่อนร่วมงานร้ า ย ๆ

แบบนี้มันก็แย่อยู่นะบอกตรง ๆ เลยมันทำให้สุขภ า พจิตเราเสี ยที่ให้เค้าแลกชีวิตการทำงานกับการต้องเป็นบ้ ากับคนในงาน

เมื่อเขาลองชั่งน้ำหนักแล้วว่า สิ่งนั้นมันไม่คุ้มแล้วสุดท้ายเขาก็เลือกลาออกไปที่ๆ ดีกว่า…เพราะมันแลกกับสุขภ า พจิตที่ดีกลับมา

และมันทำให้คุณค่าในการใช้ชีวิตในที่ทำงานเขากลับมาด้วย พอได้ทำงานที่รัก ได้เจอเพื่อนร่วมงานที่น่ารัก อยู่ร่วมไปด้วยกัน

มันทำให้โลกของการทำงานน่าอยู่มากขึ้นงานก็สำเร็จ ความสัมพันธ์ก็ดี มีความสุขก็กลับมาแต่ปัญหาคือการลาออกไปหาที่ใหม่นั้น

ก็ไม่ได้รับประกันว่า เราจะไม่เจอคน ร้ า ย ๆในองค์กรแต่ก็ขอภาวนาละว่าอย่ าให้เจอเลย ขอให้ได้เจ้านายดี ๆ ที่สามารถจัดการ

กับผู้ ร้ า ยในคราบเพื่อนร่วมงานได้ให้เราได้ ขอให้ได้เจอเจ้านายดีๆ เพื่อนร่วมงานดีๆ นะ

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a

Load More Related Articles
Load More By J_Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

เตือนใจมนุษย์เงินเดือน จะได้ไม่เสียใจตอนแก่..

ความจริงเป็นสิ่งไม่ ต า ย แต่ความจริงหลายๆ อย่างก็ย ากท … …